• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check


{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


{{ 'SUBMENU_NEW_PHOTO' | translate }}

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
  • +61 2 9241 2542,
    +61 2 9241 2543

  • Emergency 0411 424 303

  • Level 8, 131 Macquarie Street
    Sydney NSW 2000

  • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
  • Google Maps