• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

รายการจดหมายข่าวทั้งหมด


* รายการจดหมายข่าวจากกงสุล รายละเอียด
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 31 จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือน มีนาคม 2560
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 30 จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 29 จดหมายข่าวฉบับที่ 29 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 28 จดหมายข่าวฉบับที่ 28 ประจำเดือน กันยายน 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 27 จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 26 จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 25 จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 24 จดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤษภาคม
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 23 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน เมษายน 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 22 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน มีนาคม 2559
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics