• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

รายการจดหมายข่าวทั้งหมด


* รายการจดหมายข่าวจากกงสุล รายละเอียด
View | Download ขอความจากกงสุลใหญคนใหม่ นายณัฐพล ขันธหิรัญ ขอความจากกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย์
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 21 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 20 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน มกราคม 2559
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 19 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน ธันวาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 18 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 17 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน ตุลาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 16 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน กันยายน 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 15 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน สิงหาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 14 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน กรกฎาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 13 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน มิถุนายน 2558
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics