• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

รายการจดหมายข่าวทั้งหมด


* รายการจดหมายข่าวจากกงสุล รายละเอียด
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 12 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน พฤษภาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 11 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน เมษายน 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 10 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน มีนาคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 9 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 8 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน มกราคม 2558
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 7 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน ธันวาคม 2557
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 6 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 5 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน ตุลาคม 2557
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 4 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน กันยายน 2557
View | Download จดหมายข่าวฉบับที่ 3 จดหมายข่าวจากกงสุลประจำเดือน สิงหาคม 2557
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics