• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

การทำบัตรประชาชน


 1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำบัตรด้วยตนเองเท่านั้น
 2. การทำบัตรประจำตัวประชาชน มีค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่กรณีขอทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเก่าที่หมดอายุจะไม่มีค่าธรรมเนียม
 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน

- กรณียังถือบัตรรุ่นเก่าขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ.2531)

ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางไทย และ ID ของออสเตรเลีย ที่มีรูปถ่ายปัจจุบัน เพื่อยืนยันตัวตน

หมายเหตุ

 • บุคคลที่สามารถขอรับบริการได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • สามารถรอรับบัตรประชาชนได้หลังยื่นคำร้อง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics