กงสุลใหญ่ร่วมงาน Amazing Thailand Roadshow to Australia 2017


วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ได้ไปงาน “Amazing Thailand Roadshow to Australia 2017” ณ The Doltone House Hyde Park ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และในโอกาสนี้ นางศรีสุดา วณภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย งานฯ ในครั้งนี้ ททท.ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากประเทศไทย ประกอบด้วย โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว จำนวน ๕๗ ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของไทยและ เจรจาซื้อขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้น
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics