กสญ.ฯ ร่วมประชุมกับผู้แทนเทศบาลเมือง Parramatta เรื่องงานลอยกระทง
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และ ผอ. ททท. ซิดนีย์ นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ในฐานะทีมประเทศไทย ได้ไปร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของเทศบาลเมืองพารามัตตา เกี่ยวกับการจัดงานลอยกระทงพารามัตตา ๒๐๑๖ หรือ "Loy Krathong 2016" ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำปีของเมืองพารามัตตา ในการส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายวัฒนธรรมในโอกาสดังกล่าว ทีมประเทศไทย โดย ททท. จะให้การสนับสนุนการแสดงบางส่วนบนเวทีและกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในออสเตรเลียซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองพารามัตตา

ทั้งนี้ ทั้งเทศบาลเมืองพารามัตตา และทีมประเทศไทยจะร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวงานและสัมผัสวัฒนธรรมไทยต่อไป
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics