กสญ.ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทอินเดีย-เนปาล ครั้งที่ ๒

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี โดยสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ในส่วนของการสมทบทุนเป็นเจ้าภาพบวชพระเณรจำนวน ๙ รูป ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ดังนี้

๑) โครงการบรรพชาฯ จะอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายของการบวชพระและเณรจำนวน ๙ รูป และจะบริจาคเงินทำบุญจำนวนที่เหมาะสมแก่วัดเชตวันมหาวิหาร และวัดอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงวัดหลังจากกลับจากอินเดียแล้ว คณะจะแวะเยี่ยมชมสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอยุธยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นมาของไทยด้วย

๒) นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ รวบรวมรายได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาในนครซิดนีย์และในออสเตรเลียและการจัดงานวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวน ๓๗,๙๑๑.๙๒ ดอลลาร์ ในจำนวนนี้ เฉพาะการจัดงานวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ หลังหักค่าเช่าสถานที่แล้วคิดเป็นจำนวน ๒๒,๖๐๖.๔๕ ดอลลาร์ ซึ่งมาจากการจำหน่ายสลาก ที่นั่งและสิ่งของเครื่องประดับที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาค

๓) นอกจากนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้เปิดรับการบริจาคเพื่อโครงการ ดังกล่าวที่ประเทศไทย โดยได้รับการบริจาคจากแรงศรัทธาของคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยาฯ ๓๑๘ คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๓๙ และกลุ่มเพื่อนของสองคณะดังกล่าว และกลุ่มเพื่อนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๘๓๒.๔๔ บาท

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับทราบข้อมูลข้างด้วยความความยินดียิ่ง


ที่ชุมชนไทยในนครซิดนีย์และที่ประเทศไทย ต่างร่วมใจกันดำเนินโครงการด้วยความศรัทธาที่เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธ การฝึกเยาวชนไทยให้เข้าถึงศาสนาและวัฒนธรรม และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคนไทยทุกคน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics