งานพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชุมชนไทยในนครซิดนีย์ โดยความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Tambalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยกิจกรรมหลักได้แก่ (๑) การร่วมกล่าวเพื่อถวายความอาลัยจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (๒) กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การสวดถวายเป็นพระราชกุศลแยกตามนิกายของพระวัดไทยกว่า ๕ วัด และวัดลาว เวียดนาม จีนทิเบต ไต้หวัน อีกทั้งศาสนาคริสต์ อิสลามและฮินดู (๓) การแสดงนิทรรศการกลีบบัวสัญลักษณ์ทศพิธราชธรรม ซึ่งทางวัดไทยที่เมืองบันนานูนจัดขึ้น (๔) การจุดเทียนถวายความอาลัย และการถวายดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีผู้ร่วมจากหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไทยในออสเตรเลีย ชุมชนไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นวันแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้มีการลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับคณะทูตานุทูต ผู้แทนรัฐนิวเซาท์เวลส์ และชาวต่างชาติ ในการนี้ นอกจากมีกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำนครซิดนีย์มาลงนามถวายอาลัยฯ แล้ว เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. His Excellency General The Honourable David Hurley AC, DSC (Retd), Governor of New South Wales ได้มาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics