นายสุรนาถ พัฒนเจริญ มอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 นาย สุรนาถ พัฒนเจริญ ได้มอบเงินจำนวน 1,860 ดอลลาร์ออสเตรเลียแก่นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งเป็นเงินจากชุมชนไทยที่ไปร่วมงานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ Tumbalong Park นครซิดนีย์ ได้บริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการในพระราชดำริภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา อันจะยังเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะดำเนินการส่งเงินจำนวนดังกล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไป
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics