งานพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางวิภาวรรณ ขันธหิรัญ ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ​และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์และ ครอบครัว ได้ไปร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ซึ่งนางสมจิตร บุญดาว เป็นผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ในงานประกอบด้วย พิธีสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าพระกฐิน ทั้งนี้ ในงานฯ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและ มีการออกร้านอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics