พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โดยมี ผอ.สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่, ผอ.สนง.เศรษฐกิจการลงทุนฯ นางสาววรวรรณ นรสุชา และ ผจก.การบินไทยฯ ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ เข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ซึ่งในประเทศไทย รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics