พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิหารเซนต์แอนดูรว์
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา ผอ.ททท.ซิดนีย์ นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผจก.การบินไทยฯ ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ และนายสถานีบริษัทการบินไทยฯ ประจำนครซิดนีย์ นายเดชา ปิ่นอารีย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ ได้ไปร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิหารเซนต์แอนดูรว์ ศาลากลางนครซิดนีย์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มตัวแทนคริสเตียนในออสเตรเลีย
พิธีฯ ประกอบด้วย การอ่านพระคัมภีร์ คำประพันธ์ คำพระอำนวยพร การฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจฯ ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๓๐๐ คน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics