White Ribbon Walk การเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 กงสุลวัฒนชัยฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมงาน White Ribbon Walk ณ เมือง Cabramatta ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจเขต Cabramatta
ในงานทีมสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับนายกเทศมนตรีของ Fairfield City Council คือ Mr. Frank Carbone และ Superintendent Wayne Murray (Local Area Commander) ผู้บังคับการสำนักงานตำรวจ Cabramatta ซึ่งเป็นประธานจัดงาน โดยทั้งสองท่านได้ให้การต้อนรับคณะสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี รวมทั้ง คุณทัศนียา ลอง เจ้าหน้าที่เชื้อสายไทย-ลาว ผู้รับผิดชอบงาน Multicultural สำนักงานตำรวจ Cabramatta ก็มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกัน
งาน White Ribbon Walk เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงและเด็ก คำขวัญของงานคือ “Stand up and speak out” สื่อถึงว่า ไม่ควรทนอยู่กับความรุนแรงไม่ว่าทั้งการกระทำ คำพูด หรือความกดดันรูปแบบอื่นๆ แต่ขอให้ออกมาเรียกร้องให้หยุดการกระทำเหล่านั้น โดยตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics