พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Tumbalong Park
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในพิธีดังกล่าวชุมชนไทยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฉายวิดีทัศน์เรื่อง “ในหลวงในดวงใจ” การกล่าวถวายความอาลัยโดยผู้แทนส่วนราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน


ตลอดจนผู้แทนสมาคมไทย ชุมชนไทย นักศึกษาไทย และสื่อมวลชนไทย จำนวน ๒๙ คน การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ การร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดให้มีการเขียนปณิธานความดีและลงนามถวายความอาลัยในสมุดลงนาม พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อมอบให้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ หลังจากที่พิธีการในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ฯ เสร็จสิ้นแล้ว ชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย และอักษรย่อของนครซิดนีย์ และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยคุณเจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ด้วย


งานครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ต้องการผสานพลังร่วมกันถวายความอาลัยและระลึกถึงพระมหา- กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมใจของคนไทยมโดยตลอด
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics