สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เปิดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์


วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ พร้อมข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ณ วัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์ เมืองลูเมียห์ และในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

ในงานมีผู้สนใจเข้ามาขอรับบริการด้านกงสุลพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งมาสอบถามระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้หากต้องมายื่นขอรับบริการในอนาคต

สำหรับโครงการกงสุลสัญจรที่วัดป่าพุทธรังษีลูเมียห์ เป็นกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้พบปะและสร้างความคุ้นเคยและเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการให้แก่คนไทยรอบๆ เขตนครซิดนีย์ที่มาเข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics