วันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา พร้อมด้วยกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานวันสัมฤทธิบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และอาจารย์ ดร.ทรงศรี ฟอแรน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูทุกท่าน

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีมีนักเรียนประมาณ ๘๐ คน ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอดกว่า ๒๐ ปี คือ Professor Ken Cruickshank คุณศักดิ์ชัย ศิลา คุณฉลาก โพธิ์ภักดิ์และภริยา คุณโยธิน คล้ายนาค และคุณมาร์โก้ มะลิวงศ์ ภายในงานมีการแสดงดนตรีของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics