กงสุลใหญ่ณัฐพลฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคริสตมาส จัดโดยคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญและภริยา รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวณิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันคริสตมาส ซึ่งจัดโดยคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ไทยซิดนีย์ ณ เมืองแคบบรามัตตา โดยงานดังกล่าว มีการร้องเพลงอำนวยพรและการแสดงของชุมชนคริสเตียนการละเล่น และรับประทานอาหารร่วมกัน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics