กงสุลใหญ่ณัฐพลฯ ร่วมเลี้ยงอาหารคํ่าอาสาสมัครโครงการ Australian Thai Youth Ambassador Program
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวณิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้าน The House ซึ่งคุณบอย สุเจตน์ แสนคำ ได้จัดให้กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย โครงการ Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP ซึ่งในปี ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินโครงการปีที่ ๕ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสถานกงสุลใหญ่ในการจัดหาที่พักและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย ทั้งนี้ ATYAP เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาไทย-ออสเตรเลีย เพื่อไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนประถมและมัธยมในต่างจังหวัดของไทย เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของออสเตรเลีย
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics