กงสุลใหญ่ณัฐพลฯ นำทีมนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 13 มกราคม 2560 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้นำคณะนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย (Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP) จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแนะนำตัวก่อนการเริ่มดำเนินโครงการฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย อาทิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะนักศึกษาฯ จะเริ่มทำการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมต่างๆ รวม 6 โรงเรียน

ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการสอนภาษาอังกฤษประจำวันให้กับเด็กนักเรียนไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากนั้น คณะนักศึกษาฯ จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพบกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ ททท.ให้การสนับสนุน โดยการประสานงานของ ผอ.ททท.ซิดนีย์ รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ

สำหรับโครงการ ATYAP ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คนและแบ่งเป็นสองกลุ่มๆ ละ 20 คน เพื่อดำเนินโครงการฯ ใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 และที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics