รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ร่วมงานวันรำลึกผู้มีพระคุณและกิจกรรมวันกีฬาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 รองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศศิวะนิช และกงสุลวัฒนชัย นิรันดร ได้ไปร่วมงานวันรำลึกผู้มีพระคุณและกิจกรรมวันกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี (ภาคฤดูร้อน) บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และในงานยังมีการจัดซุ้มอาหารไทยไว้บริการในราคาไม่แพงอีกด้วย

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics