พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวนิช ได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ซึ่งจัดพิธีทั้งภาคเช้าและค่ำ

ภาคเช้า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เรียนเชิญนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ในช่วงนำคณะข้าราชการกระทรวงยุติธรรมมาราชการที่นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยพิธีฯ เริ่มเวลา 10.09 น. ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล เวลา 11.00 น.ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเวลา 12.00 น. ชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าว สัมโมทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาคาถา กรวดน้ำอุทิศกุศล และพุทธศาสนิกชนชาวไทยรับพร

ภาคค่ำ กงสุลใหญ่ณัฐพลฯ เป็นประธานพิธีฯ โดยภริยากงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม พิธีเริ่มเวลา 19.00 น. ซึ่งประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics