คณะนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย (ATYAP) เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์


วันที่ 20 มกราคม 2560 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ ได้มอบหมายให้กงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว นำคณะนักศึกษาอาสาสมัครจากออสเตรเลีย (Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP) กลุ่มที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการแนะนำตัวก่อนการเริ่มดำเนินโครงการฯ โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัด (สพป.1 และ สพม.33) ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและครูผู้ประสานงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมด้วย


คณะนักศึกษาฯ จะเริ่มทำการสอนภาษาอังกฤษประจำวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมต่างๆ รวม 6 โรงเรียน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากนั้น คณะนักศึกษาฯ จะไปสมทบกับคณะนักศึกษาฯ ที่ดำเนินโครงการ ATYAP ในจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพบกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่อไป

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics