พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และปิดโครงการภาคฤดูร้อนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี
วันที่ 26 มกราคม 2560 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่ศศรักษ์ ศะศิวณิช และกงสุลกมลรัตน์ สวนแก้ว ได้ไปร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร และปิดโครงการภาคฤดูร้อนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูทุกท่าน นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลปและดนตรีไทยของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics