โครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทยโครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทย (Australian Thai Youth Ambassador Program หรือ ATYAP) ครั้งที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ในปีนี้ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 49 คน เดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560


ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์แล้ว คณะนักศึกษาฯ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการ ได้แก่ การพบผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทย นอกจากนี้ คณะนักศึกษาฯ ยังมีโอกาสได้ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยาและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการทำกิจกรรมทางงวัฒนธรรมที่ชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งคณะนักศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบผู้นำชุมชน รวมทั้งได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายมิติ อาทิ การชิมอาหารไทยทั้งคาวหวาน การฝึกหัดตำส้มตำ การเรียนรำชาตรี งานหัตถกรรม การทำแป้งพวง


การดำเนินโครงการ ATYAP ในปีนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี เหมือนเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็เนื่องจากความร่วมมือระหว่างหลายส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ได้แก่กระทรวงการต่างประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics