งานปิดโครงการพิเศษเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ในช่วงฤดูร้อน


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ ได้ไปร่วมงานวันปิดโครงการพิเศษเฉพาะดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยในช่วงฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี


ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ ได้มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งชมการแสดงดนตรีของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกันกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโครงการฯ
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics