งานฉลองครบรอบ ๕ ปี ของก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต และภริยา นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ ๕ ปีของการก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา และร่วมพิธีวางศิลาก่อสร้างพระเจดีย์ ในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ภายในงานได้จัดให้มีโรงทานเพื่อจัดอาหารให้แก่ผู้มาร่วมงานรับประทานด้วย
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics