ประวัติความเป็นมาสถานกงสุลใหญ่


ประวัติความเป็นมาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์โดยสังเขป

ไม่ปรากฏปี
Mr Radford ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์

ปี 2499
Mr Edward Guy Davis ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ และต่อมาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ในปี 2505 (ที่ตั้ง Union House, 247 George Street, Sydney)

ปี 2515
Mr Ian George Hudson ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

ปี 2519
ย้ายที่ทำการไปยังชั้น 12 Royal Exchange Building, 56 Pitt Street, Sydney
ศูนย์พาณิชยกรรม สำนักงานการท่องเที่ยวฯ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่ในชั้นเดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2527
นายพงษ์ศักดิ์ ดิษยทัต ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ (ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา) โดยมีนายวิฑูรย์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชยกรรม รักษาการกงสุลใหญ่

ปี 2529
นายสุวิทย์ สิมะสกุล ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์คนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ตึกการบินไทย 77 Pitt Street, Sydney

ปี 2533
นายสำเริง ลักษณะสุตร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2537
จัดซื้อบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในย่าน Mosman, Sydney
ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2539
จัดซื้อที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปัจจุบัน

ปี 2540
ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ทำการปัจจุบัน ชั้น 8 เลขที่ 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

ปี 2543
นายกิตติ วะสีนนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2546
ายสุรพันธ์ บุณยมานพ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2550
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2554
นายพีรวิช สุวรรณประเทศ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2557
นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2558 - ปัจจุบัน
นายณัฐพล ขันธหิรัญ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics