การจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมือง Orange และ เมือง Bathurst 24-25 มิถุนายน 2560


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัด
โครงการกงสุลสัญจร ดังนี้
๑. วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม Canobolas In Orange


เมือง Orange รัฐนิวเซาท์เวลส์
๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม The Carrington Bathurst เมือง Bathurst รัฐนิวเซาท์เวลส์


ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในเมืองดังกล่าวและเมืองใกล้เคียงมารับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอรับบริการได้ที่ http://www.thaiconsulatesydney.org/ ภายใต้หัวข้อ “งานกงสุล”
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics