การจัดงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามกำหนดการดังนี้

- วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ วัดพุทธรังษี แอนันเดล เวลา ๑๐.๐๐ และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ เวลา ๐๙.๓๐ น.
- วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังชาวไทยในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อกรุณาทราบ ณ ที่นี้

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics