การจัดกงสุลสัญจร ณ Cabramatta Community Center and Hall 3 มิ.ย.2560สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กำหนดจะจัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ Cabramatta Community Center and Hall, Cnr Railway Parade and McBurney Road, เมือง Cabramatta ในวันเสาร์ที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น. จึงขอเชิญชุมชนไทยที่สนใจและพำนักในเมือง Cabramatta และเขตใกล้เคียง มารับบริการได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics