สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

การบริการกงสุลสัญจร จดทะเบียนสมรส หรือ หย่า ลงทะเบียนอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

ข่าวล่าสุด

ตุลาคม

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
— วันพุธ, ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๙/๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
— วันอังคาร, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๘/๒๕๖๑

กันยายน

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
— วันเสาร์, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๗/๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
— วันอังคาร, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๖/๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๕/๒๕๖๑

ข่าวทั้งหมด (๒๗)