สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

การบริการกงสุลสัญจร จดทะเบียนสมรส หรือ หย่า ลงทะเบียนอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

การบริการกงสุลสัญจรถัดไป
Corrimal: Corrimal District Library and Community Centre

วันเสาร์, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การจัดกำหนดการ การบริการกงสุลสัญจร

ข่าวล่าสุด

มีนาคม

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๘/๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๗/๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๖/๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๕/๒๕๖๑

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
— วันพฤหัสบดี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๔/๒๕๖๑

ข่าวทั้งหมด (๑๗)