สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

LOG OUT English   ภาษาไทย

เรียนทุกท่าน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนทุกท่าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันอังคาร 5 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ประเทศไทย)

เวลาทำการและวันหยุดทำการ

เรียนทุกท่าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเวปไซต์ชั่วคราว

การประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การจัดจ้างเช่าห้องจัดงานวันชาติไทย เดือน ธันวาคม 2560​

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการคนทำสวนที่บ้านพัก กสญ และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ สกญ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561