สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

การบริการกงสุลสัญจร จดทะเบียนสมรส หรือ หย่า ลงทะเบียนอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันพุธ, 25 เมษายน 2561
วัน ANZAC (ออสเตรเลีย)

เวลาทำการและวันหยุดทำการ

การบริการกงสุลสัญจรถัดไป
Cabramatta: Cabramatta Community Centre

วันเสาร์, 19 พฤษภาคม 2561

การจัดกำหนดการ การบริการกงสุลสัญจร

ข่าวล่าสุด

มีนาคม

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ 11 การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ 11 ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561
— วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 , ประกาศ ๘/2018

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ 11 การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ 11 ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561
— วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 , ประกาศ ๗/2018

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ 11 การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ 11 ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561
— วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 , ประกาศ ๖/2018

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ 11 การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ 11 ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561
— วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 , ประกาศ ๕/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
— วันพฤหัสบดี, 1 มีนาคม 2561 , ประกาศ ๔/2018

ข่าวทั้งหมด (17)