สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

พบกงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
เป็นกงสุลใหญ่คนที่ ๑๑ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ก่อนมารับตำแหน่งที่นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิฯ รดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

การทำงานในประเทศ

​การทำงานในต่างประเทศ

สถานะ สมรสแล้ว มีบุตรี ๑ คน