สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

หน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งขึ้นที่นครซิดนีย์เมื่อปี ๒๕๒๙ และได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ชั้น ๘ เลขที่ ๑๓๑Macquarie Street เมื่อปี ๒๕๔๐

สถานกงสุลใหญ่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ อันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานซิดนีย์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และ บริษัท การบินไทย จำกัด ประจำภาคพื้นออสเตรเลีย ในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และความร่วมมือสองฝ่าย ตลอดจนการให้การคุ้มครอง ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และดำเนินการออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทะเบียนต่างๆ

หน้าที่โดยสังเขปของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทย