สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

เตรียมความพร้อมงานลอยกระทง ณ เมืองพารามัตต้า

เตรียมความพร้อมเทศกาลงานลอยกระทง ณ เมืองพารามัตตา วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำพารามัตตา โดยกงสุลใหญ่จักรกฤดิ กระจายวงศ์ และ ผอ. ททท. ซิดนีย์ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ Councillor Andrew Wilson นายกเทศบาลเมืองพารามัตตา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันสนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้งดงามตระการตา และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทง ณ เมืองพารามัตตา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียดต่อไป

งานเทศกาลลอยกระทงนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมากว่า ๒๓ ปี ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวออสเตรเลีย และนักท่องเที่ยว