สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

การประชุมทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ โดยมี ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผจก. ทั่วไป บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย และ ผจก. บริการภาคพื้นประจำสนามบินซิดนีย์ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมประชุม-ที่ประชุมได้หารือแผนการดำเนินงานและแนวทางการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทย ซึ่งเห็นพ้องที่จะร่วมกันทำงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และจุดแข็งของไทยในออสเตรเลีย การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การขยายตลาดสินค้าไทย การดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และขยายฐานชาวออสเตรเลียให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับงานด้านกงสุลและการบริการคนไทย จะมุ่งพัฒนาการให้บริการ ตลอดจน การส่งเสริมชุมชนไทยให้เข็มแข็ง ส่งเสริมอาชีพเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เพื่อเป็นพลังทางสังคมและเศรษฐกิจในออสเตรเลียต่อไป