บริการ

THAI REGISTRATION

นัดหมาย

เริ่มต้นสัปดาห์ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.

วันจันทร์
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00

วันอังคาร
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
สำนักงานปิดเนื่องใน วันคริสมาสต์

09.30
15.00

วันพุธ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
สำนักงานปิดเนื่องใน Boxing Day

09.30
15.00

วันพฤหัสบดี
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

09.30
15.00

วันศุกร์
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

09.30
15.00

Loading...