สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

นัดหมาย

เริ่มต้นสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.

วันจันทร์
26 กุมภาพันธ์ 2561
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันอังคาร
27 กุมภาพันธ์ 2561
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันพุธ
28 กุมภาพันธ์ 2561
ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันพฤหัสบดี
1 มีนาคม 2561
สำนักงานปิดเนื่องใน วันมาฆบูชา

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันศุกร์
2 มีนาคม 2561
ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00