สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันพุธ, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ประเทศไทย)

เวลาทำการและวันหยุดทำการ

ติดต่อ

รายละเอียดในการติดต่อ


Level 8, 131 Macquarie Street
Sydney NSW 2000


วันจันทร์–วันศุกร์
ตอนเช้า ๐๙:๓๐–๑๒:๓๐ น.
ตอนบ่าย ๑๔:๐๐–๑๖:๓๐ น.
วันเสาร์–วันอาทิตย์ ปิด


โทรศัพท์ (๐๒) ๙๒๔๑ ๒๕๔๒-๓
ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
เบอร์ฉุกเฉินสำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป (๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓)


อีเมล info@thaiconsulatesydney.org


Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate

ติดต่อ

Loading map...