สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

ประกาศสำคัญ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561
วันมาฆบูชา (ประเทศไทย)

ติดต่อ

รายละเอียดในการติดต่อ


Level 8, 131 Macquarie Street
Sydney NSW 2000


วันจันทร์–วันศุกร์
ตอนเช้า 09:30–12:30 น.
ตอนบ่าย 14:00–16:30 น.
วันเสาร์–วันอาทิตย์ ปิด


โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3
ฉุกเฉิน 0411 424 303
เบอร์ฉุกเฉินสำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป (๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓)


อีเมล info@thaiconsulatesydney.org


Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate

ติดต่อ

Loading map...