สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

ค่าธรรมเนียม

visa_fee_th.png#asset:434