สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

ข่าว

ตุลาคม

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
— วันพุธ, ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๙/๒๐๑๘

ประกาศราคากลาง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
— วันอังคาร, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๘/๒๐๑๘

กันยายน

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
— วันเสาร์, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๗/๒๐๑๘

ประกาศราคากลาง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
— วันอังคาร, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๖/๒๐๑๘

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๕/๒๐๑๘

ประกาศราคากลาง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
— วันพฤหัสบดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑, ประกาศ ๑๔/๒๐๑๘

สิงหาคม

มีนาคม

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๖/๒๐๑๘

ประกาศราคากลาง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๕/๒๐๑๘

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าเต็นท์ บูธ ร่มกันแดด พรมบนพื้นเวที ไฟในเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๗/๒๐๑๘

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเทศกาลไทย
ครั้งที่ ๑๑ การเช่าพื้นที่ รั้ว กำแพง ระบบสาธารณูปโภค การปฐมพยาบาล พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปกิบัติงานด้านอื่นๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดงานเทศการไทย ครั้งที่ ๑๑ ที่ Tumbalong Park ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๘/๒๐๑๘

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
— วันพฤหัสบดี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๔/๒๐๑๘

กุมภาพันธ์

ประกาศเฅือน
ระวังกลุมมิจฉาซีพในออสเตรเลย ซวนร่วมลงทุน ผลตอบแทนสูงเกินจริง
— วันพฤหัสบดี, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศสำคัญ
การเรียกเก็บเงินค่าพื้นที่หรือค่าใช้จ่ายในการออกร้านในงาน Thailand Grand Festival ๒๐๑๘
— วันจันทร์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศ ภาค ๑/๒๕๖๑
— วันศุกร์, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มกราคม

การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความสนใจสมัครงานเป็นลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่งที่อาจว่างลง
— วันจันทร์, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๒/๒๐๑๘

รับสมัครลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)
— วันจันทร์, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑, ประกาศ ๑/๒๐๑๘

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
— วันพฤหัสบดี, ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการคนทำสวนที่บ้านพัก กสญ และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ สกญ
— วันพฤหัสบดี, ๔ มกราคม ๒๕๖๑

การจัดจ้างเช่าห้องจัดงานวันชาติไทย
— วันพฤหัสบดี, ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
— วันพฤหัสบดี, ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ธันวาคม

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
— วันอังคาร, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
— วันศุกร์, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

พฤศจิกายน

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
— วันพฤหัสบดี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐