สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันพุธ, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ประเทศไทย)

เวลาทำการและวันหยุดทำการ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น ๑ อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนน พระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ประเทศไทย

โทรศัพท์ : ๖๖-๒๒๐๕-๒๑๖๘-๙
โทรสาร : ๖๖-๒๒๐๕-๑๒๙๕

อีเมล: pcscenter@royalthaipolice.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/