สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

บัตรประชาชนโทย

ข้อมูลทั่วไป

การยื่นคำร้อง

เวลาให้บริการฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วงเช้า 9.30-12.30 น.
ช่วงบ่าย 14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน


กรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนที่อยู่


กรณีบัตรฯ หาย


กรณีบัตรฯ รุ่นเก่าขาว-ดำ (เปลี่ยนบัตร หรือสูญหาย)


กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล