สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

ดำถามที่พบบ่อย สำรับการทำหนังสือเดินทาง

“ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ … ไม่เห็นจะยุ่งยากอย่างที่คิด”

ในแต่ละวัน มีประชาชนไปติดต่อขอรับบริการด้านกงสุลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์เป็นจำนวนมาก การขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นประเด็นที่มีผู้ตั้งคำถามและได้รับการติดต่อสอบถามตลอดเวลาเกี่ยวกับการขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่มีมากมาย

วันนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอยกตัวอย่างคำถามยอดนิยมมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

คำถาม: หนังสือเดินทางหมดอายุ (ใช้เดินทางไม่ได้แล้ว) หนังสือเดินทางขาดอายุ (มีอายุเหลือน้อยกว่าหกเดือน) หนังสือเดินทางหาย สามารถติดต่อขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่ไหน?"

คำตอบ: บุคคลสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว (ไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง) ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือรัฐอื่นๆ ของออสเตรเลีย สามารถติดต่อขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

คำถาม: ถ้าจะขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้าหรือไม่?

คำตอบ: ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยไม่ต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. เดินทางไปติดต่อยื่นเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 2. นำเอกสารประกอบการขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ครบ กล่าวคือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทางไทย
  • หากผู้ขอเป็นผู้เยาว์ มีเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบเพิ่มเติม โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 3. การขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่มีค่าธรมเนียม ๕๕ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 4. ไม่ต้องนำรูปถ่ายไปประกอบการดำเนินการ ผู้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการถ่ายรูปและการเก็บลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
 5. เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย โปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์
คำถาม: การขอมีบัตรประชาชนใบใหม่ การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทต่างๆ ต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้าหรือไม่?

คำตอบ: ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับการขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

คำถาม: อายุของหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะเริ่มต้นต่อจากวันหมดอายุของหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือวันผลิตหนังสือเดินทางเล่มใหม่?

คำตอบ: อายุของหนังสือเดินทางจะนับตั้งแต่วันที่ผลิตหนังสือเดินทาง ไม่ว่าเล่มเดิมจะยังคงมีอายุเหลืออยู่หรือหมดอายุลงแล้ว ทั้งนี้ การผลิตเล่มของหนังสือเดินทางไทยนั้น จะผลิตเล่มที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ใช่ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ดังที่หลายท่านเข้าใจ)

คำถาม: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ให้บริการเฉพาะคนที่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือไม่ ประชาชนชาวไทยจะเดินทางไปขอรับบริการได้หรือไม่?

คำตอบ: แม้ว่าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะมีเขตอาณารับผิดชอบเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยรัฐอื่นๆ ของประเทศออสเตรเลียจะอยู่ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา แต่ในประเด็นการให้บริการด้านกงสุลแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สามารถให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะพำนักอยู่ในรัฐใดของออสเตรเลีย หรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ตาม

ท้ายนี้ ขอเรียนว่าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ยินดีที่จะให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยความเต็มใจเสมอ

กลับไป หนังสือเดินทางไทย